historiaCentrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych to samorządowa instytucja kultury, której organem założycielskim jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powołana do animowania, inspirowania i wspierania aktywności kulturalnej w województwie warmińsko–mazurskim.

Centrum zlokalizowane jest na obrzeżach Olsztyna, w parku Jakubowo.
CEiIK jest kontynuatorem działalności Wojewódzkiego Domu Kultury i Regionalnego Ośrodka Kultury, co sprawia, iż jest instytucją z ponad 50-letnią historią w sferze upowszechniania kultury (patrz daty poniżej).

W obecnym kształcie Centrum działa od 2002 roku organizując koncerty, występy, spektakle, spotkania, warsztaty i szkolenia. Od 35 lat dumą i sztandarową imprezą są Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”.

Równie bogata historię ma Dyskusyjny Klub Filmowy „Za” funkcjonujący od 1973 roku. Co czwartek miłośnicy dobrego kina mogą obejrzeć najciekawsze zjawiska polskiej, europejskiej i światowej kinematografii.

Dzięki organizacyjnemu wsparciu CEiIK działał Teatr Wiejski „Węgajty”, który w warmińskiej wiosce stworzyły prężny ośrodek kultury, nagrodzony ogólnopolską nagrodą za Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono”. Artyści angażują w działania teatralne i muzyczne lokalną społeczność i zapraszają do nas artystów z całego świata.

Z CEiIK-iem współpracowało również Stowarzyszenie „Tratwa”, którego misją jest tworzenie przestrzeni, dla spychanych na margines nowoczesności, swoistych „mniejszości kulturowych”. Przełożyło się to na zorganizowanie szeregu ciekawych warsztatów i spotkań z udziałem artystów m.in. z Japonii i Stanów Zjednoczonych.

1862 r.

W sierpniu zostaje założone Jakubowo. Nazwa terenów została nadana przez władze miejskie na cześć patrona miasta - apostoła Jakuba.

1907 r.

To początek przygotowań do Wystawy Przemysłowej w Jakubowie. Zarząd wystawy wystąpił do Gminy Miejskiej z propozycją wybudowania nowego budynku, który miałby służyć jako restauracja.

1909 r.

Jesienią, między Starym Jakubowem a jeziorkiem Mumel, rozpoczyna się budowa Nowego Jakubowa.

1910 r.

28 maja o godz. 12.00 książę Fryderyk Wilhelm Pruski - protektor wystawy, uroczyście otworzył Prowincjonalną Wystawę Przemysłową. Gazeta Olsztyńska z 30 maja wzmiankuje, że wystawa nie była w pełni przygotowana. Obejmowała ona ok. 20 sekcji. 18 września wieczorem zamknięto wystawę.

Znajdowały się następujące zabudowania (w kolejności od budynku Nowego Jakubowa): pawilon muzyczny, hala główna, hala sztuki (pawilon), hala maszyn i za nią przy ulicy chyba siłownia parowa z wysokim kominem, dalej hala rolnictwa, przy Stawie Browarnym była również Wioska Senegalska.

ok. 1914 r.

Budynek Jakubowa, jak i powstałe dookoła baraki, służyły za szpital dla inwalidów i fabrykę protez.

1920 r.

W dolinie leśnej urządzono stadion.

1948 r.

Odbudowa Nowego Jakubowa. Z inicjatywy młodzieży rozpoczęto w lipcu 1948 roku budowę Domu Młodzieżowego.

1950 - 1956 r.

W czerwcu 1950 roku zapadła decyzja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej o przekazaniu budynku Okręgowej Radzie Związków Zawodowych w celu zorganizowania w nim Wojewódzkiego Domu Kultury Związków Zawodowych. 1 października 1951 roku nastąpiło otwarcie Wojewódzkiego Domu Kultury i Oświaty Związków Zawodowych.

1957 r.

Wojewódzki Dom Kultury i Oświaty Związków Zawodowych przekazany został Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Powstał Wojewódzki Dom Kultury.

1992 r.

Wojewódzki Dom Kultury został przekształcony w Regionalny Ośrodek Kultury.

2002 r.

Regionalny Ośrodek Kultury został przekształcony w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.

Opracowano na podstawie materiałów Edith Jotzo, Jacka Strużyńskiego

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31