„Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)”

Trwa realizacja zadania „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)”. Częścią zadania jest projekt „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) – termomodernizacja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, z zakresu osi priorytetowej 4 - Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A. Całkowita wartość projektu wynosi 7782210,00 zł. Wartość dofinansowania projektu z RPO WiM wynosi 3692198,42 zł.

Celem projektu jest termomodernizacja budynku, w wyniku której nastąpi zwiększenie jego efektywności energetycznej. Projekt termomodernizacji stanowi część zadania polegającego na kompleksowym remoncie i modernizacji budynku przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C).

Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego – jako wkład własny i wydatki niekwalifikowalne do projektu RPO WiM oraz cały zakres prac nieobjętych termomodernizacją i wyposażenia obiektu.

Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

warmia mazury loga fundusze europejskie

 

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31