Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie

Trwa realizacja zadania „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie”. Częścią zadania jest projekt „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Projekt polega na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej znajdującego się w przy ulicy Parkowej 1 w Olsztynie.

Celem głównym projektu jest głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej.

Celem projektu jest termomodernizacja budynku, w wyniku której nastąpi zwiększenie jego efektywności energetycznej. Dzięki termomodernizacji nastąpi m.in. zmniejszenie zużycia energii w budynku, nastąpi poprawa warunków użytkowania budynku.   
Termomodernizacja budynku stanowi część zadania polegającego na remoncie i modernizacji budynku przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie.

Wartość projektu: 6 347 415,00 zł    
Dofinansowanie projektu z UE: 2 571 820,32 zł

Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego – jako wkład własny do projektu oraz jako wydatki z zakresu robót modernizacyjnych innych nieobjętych termomodernizacją budynku.

Planowane zakończenie projektu - grudzień 2023 r.

loga bryla C

 

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie – II etap”

CEiIK realizuje przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu i modernizacji budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie – II etap  wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.  Dokumentacja stanowi uzupełnienie posiadanej już dokumentacji remontu budynku przy ul. Parkowej 1. Dokumentacja umożliwi zaplanowanie kontynuacji robót budowlanych, które są obecnie realizowane w budynku.
 

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

wm 

 

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31