W ramach projektu przewidziano zakup następujących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- wyposażenie studia TV,

- sprzęt do realizacji dźwięku i światła wraz z urządzeniami do mobilnego nadawania internetowego

- środek transportu,

- modernizacji stron internetowych.

Celem projektu jest wsparcie instytucji kultury  poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania jej do nowoczesnej działalności kulturalnej.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. Zakup odpowiednich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które spowodują unowocześnienie działalności kulturalnej.

2. Zmiana sposobu funkcjonowania Instytucji.

3. Wprowadzenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

4. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w Instytucji kulturowej w ramach oferty budującej tożsamość regionalną.

CEiIK poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dostosuje swoją Instytucję do nowoczesnej działalności kulturalnej.
Zakup środków trwałych umożliwi świadczenie usług kulturalnych na wysokim, nowoczesnym poziomie i spowoduje wzrost liczby odwiedzin w objętym wsparciem miejscem co będzie skutkowało budową tożsamości regionalnej w województwie Warmińsko-Mazurskim.

Wartość projektu: 555 400,00 zł       
Dofinansowanie projektu z UE: 265 678,44 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, działanie 6.1 Infrastruktura Kultury, poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (schemat A) oraz ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

loga bryla C 1

 

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

warmialogo

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31